Nạp tiền Liện hệ FB Admin 0766.978.978
Nhắn tin với admin
Nick LQMB Nick LMHT
 • 1 Tori Minh
 • 2 Trần Khải
 • 3 Tâm Phạm
 • 4 Đào Mạnh Đức
 • 5 Phạm Trọng Long
Hello

Tài Khoản #294292 - Bảng ngọc : 0 - Không Khung - Rank Bạch Kim III - 0 Tinh hoa lam - 0 RP - Rank động :

Lọc theo Skin
  Warwick Xám
  Warwick Xám
  Rumble Siêu Nhân Thiên Hà
  Rumble Siêu Nhân Thiên Hà
  Zed Quán Quân
  Zed Quán Quân
  Annie Sinh Nh?t
  Annie Sinh Nh?t
  Pentakill Olaf
  Pentakill Olaf
  Twisted Fate Tango
  Twisted Fate Tango
  Twisted Fate Th?i Niên Thi?u
  Twisted Fate Th?i Niên Thi?u
  Twisted Fate V? Khí T?i Th??ng
  Twisted Fate V? Khí T?i Th??ng
  Twisted Fate ??o Chích Không Gian
  Twisted Fate ??o Chích Không Gian
  Xin Zhao Tri?u T? Long
  Xin Zhao Tri?u T? Long
  Xin Zhao M?t V?
  Xin Zhao M?t V?
  Xin Zhao ?? Long
  Xin Zhao ?? Long
  LeBlanc T?m G?i
  LeBlanc T?m G?i
  Master Yi Sát Th?
  Master Yi Sát Th?
  SIÊU PH?M: Yi
  SIÊU PH?M: Yi
  Master Yi Ki?m S? V? Tr?
  Master Yi Ki?m S? V? Tr?
  Master Yi Thiên Ki?m
  Master Yi Thiên Ki?m
  Alistar Bò S?a
  Alistar Bò S?a
  Alistar Tân S?u
  Alistar Tân S?u
  Ryze Pháp S? Râu Tr?ng
  Ryze Pháp S? Râu Tr?ng
  Soraka Thánh N?
  Soraka Thánh N?
  Soraka Siêu Máy Tính
  Soraka Siêu Máy Tính
  Teemo Bi?t ??i Omega
  Teemo Bi?t ??i Omega
  Beemo
  Beemo
  Tristana Yêu Tinh Giáng Sinh
  Tristana Yêu Tinh Giáng Sinh
  Tristana Bi?t ??i Omega
  Tristana Bi?t ??i Omega
  SIÊU PH?M: Warwick
  SIÊU PH?M: Warwick
  Nunu & Willump Máy
  Nunu & Willump Máy
  Miss Fortune M?t V?
  Miss Fortune M?t V?
  Miss Fortune Ti?c B? B?i
  Miss Fortune Ti?c B? B?i
  Ashe R?ng Xanh
  Ashe R?ng Xanh
  Ashe Toán C??p H?c Ám
  Ashe Toán C??p H?c Ám
  Ashe Cao B?i
  Ashe Cao B?i
  Tryndamere Th? Nh? K?
  Tryndamere Th? Nh? K?
  SKT T1 Jax
  SKT T1 Jax
  Jax Th?n Tr??ng
  Jax Th?n Tr??ng
  Morgana Ng??i Máy
  Morgana Ng??i Máy
  Morgana Nguy?t H?n
  Morgana Nguy?t H?n
  Morgana Phù Th?y
  Morgana Phù Th?y
  Twitch Th? Gi?i Ng?m
  Twitch Th? Gi?i Ng?m
  Shaco ? X? Th?n Tiên
  Shaco ? X? Th?n Tiên
  Shaco Quân Bài Bí ?n
  Shaco Quân Bài Bí ?n
  Shaco H?c Tinh
  Shaco H?c Tinh
  Mundo Giám ??c
  Mundo Giám ??c
  Mundo ?ao Ph?
  Mundo ?ao Ph?
  Kassadin ??o T?c V? Tr?
  Kassadin ??o T?c V? Tr?
  Irelia B?ng Ki?m
  Irelia B?ng Ki?m
  Gangplank ??c Nhi?m
  Gangplank ??c Nhi?m
  Trundle Bãi Rác
  Trundle Bãi Rác
  Trundle ?? Long
  Trundle ?? Long
  Caitlyn Ti?c B? B?i
  Caitlyn Ti?c B? B?i
  Malphite H?c Tinh
  Malphite H?c Tinh
  Katarina H?c Vi?n Chi?n Binh
  Katarina H?c Vi?n Chi?n Binh
  Renekton Th?i Ti?n S?
  Renekton Th?i Ti?n S?
  SKT T1 Renekton
  SKT T1 Renekton
  Renekton ?? Ch?i
  Renekton ?? Ch?i
  Jarvan IV Bi?t Kích
  Jarvan IV Bi?t Kích
  Jarvan IV L? B?
  Jarvan IV L? B?
  Jarvan IV H?c Tinh
  Jarvan IV H?c Tinh
  SSG Jarvan IV
  SSG Jarvan IV
  Elise Huy?t Nguy?t
  Elise Huy?t Nguy?t
  Ng? Không Ng?c Long
  Ng? Không Ng?c Long
  Brand H? Quang
  Brand H? Quang
  Lee Ti?u Long
  Lee Ti?u Long
  Lee Sin Quy?n Thái
  Lee Sin Quy?n Thái
  SKT T1 Lee Sin
  SKT T1 Lee Sin
  Lee Sin N?c Ao
  Lee Sin N?c Ao
  Lee Sin Tuy?t Vô Th?n
  Lee Sin Tuy?t Vô Th?n
  Lee Sin Ki?n T?o
  Lee Sin Ki?n T?o
  Lee Sin Ma S?
  Lee Sin Ma S?
  Lee Sin N? Long C??c
  Lee Sin N? Long C??c
  Nasus Ngân Hà
  Nasus Ngân Hà
  Nidalee Báo ??m
  Nidalee Báo ??m
  Nidalee Pha
  Nidalee Pha
  Nidalee Th? S?n
  Nidalee Th? S?n
  Nidalee Siêu Nhân Thiên Hà
  Nidalee Siêu Nhân Thiên Hà
  Nidalee Th?n S?
  Nidalee Th?n S?
  Udyr ?ai ?en
  Udyr ?ai ?en
  ?âu Ph?i Udyr
  ?âu Ph?i Udyr
  Quý Ông Gragas
  Quý Ông Gragas
  Oktoberfest Gragas
  Oktoberfest Gragas
  Fnatic Gragas
  Fnatic Gragas
  Gragas ??c V? B?c C?c
  Gragas ??c V? B?c C?c
  ??i ?ao Pantheon
  ??i ?ao Pantheon
  Pantheon V? Khí T?i Th??ng
  Pantheon V? Khí T?i Th??ng
  Ezreal H?c Vi?n Chi?n Binh
  Ezreal H?c Vi?n Chi?n Binh
  Mordekaiser ??a Ng?c
  Mordekaiser ??a Ng?c
  K/DA Akali
  K/DA Akali
  SIÊU PH?M: Akali
  SIÊU PH?M: Akali
  True Damage Akali
  True Damage Akali
  Kennen Siêu Nhân
  Kennen Siêu Nhân
  Garen Bi?t Kích
  Garen Bi?t Kích
  Garen S? V??ng
  Garen S? V??ng
  Talon Huy?t Nguy?t
  Talon Huy?t Nguy?t
  Talon Huy?n Ki?m
  Talon Huy?n Ki?m
  Ng?o Ki?m Riven
  Ng?o Ki?m Riven
  TPA Shen
  TPA Shen
  Shen V? Khí T?i Th??ng
  Shen V? Khí T?i Th??ng
  Lux Quân ?oàn Thép
  Lux Quân ?oàn Thép
  Xerath H?c Tinh
  Xerath H?c Tinh
  Graves ?ánh Thuê
  Graves ?ánh Thuê
  Graves Th?i Niên Thi?u
  Graves Th?i Niên Thi?u
  Graves Ngày Tuy?t R?i
  Graves Ngày Tuy?t R?i
  Graves C?n V? Thép
  Graves C?n V? Thép
  Graves Hi?u Phó Chi?n Binh
  Graves Hi?u Phó Chi?n Binh
  Volibear ?ô V?t S?m Sét
  Volibear ?ô V?t S?m Sét
  Volibear D? Giáo Ác Th?n
  Volibear D? Giáo Ác Th?n
  Rengar Th? S?n Bóng ?êm
  Rengar Th? S?n Bóng ?êm
  Rengar V? Binh Sa M?c
  Rengar V? Binh Sa M?c
  Sejuani K? S? Poro
  Sejuani K? S? Poro
  SIÊU PH?M: Fiora
  SIÊU PH?M: Fiora
  Fiora Phi Ki?m
  Fiora Phi Ki?m
  Kha'Zix V? Binh Sa M?c
  Kha'Zix V? Binh Sa M?c
  Kha'Zix Gián ?i?p Không Gian
  Kha'Zix Gián ?i?p Không Gian
  Darius Siêu Sao Úp R?
  Darius Siêu Sao Úp R?
  Darius H?c Sinh Cá Bi?t
  Darius H?c Sinh Cá Bi?t
  Darius Cao B?i
  Darius Cao B?i
  Jayce Gi? Kim
  Jayce Gi? Kim
  Jayce H?c Vi?n Chi?n Binh
  Jayce H?c Vi?n Chi?n Binh
  K/DA Kai'Sa
  K/DA Kai'Sa
  Gnar Kh?ng Long Con
  Gnar Kh?ng Long Con
  SSG Gnar
  SSG Gnar
  Yasuo Cao B?i
  Yasuo Cao B?i
  Yasuo Ma Ki?m
  Yasuo Ma Ki?m
  Jhin Huy?t Nguy?t
  Jhin Huy?t Nguy?t
  Jhin V? Tr? H?c Ám
  Jhin V? Tr? H?c Ám
  Kindred Lang D??ng Vô Th??ng
  Kindred Lang D??ng Vô Th??ng
  Lucian Vinh Quang
  Lucian Vinh Quang
  Zed Lôi Ki?m
  Zed Lôi Ki?m
  SKT T1 Zed
  SKT T1 Zed
  SIÊU PH?M: Zed
  SIÊU PH?M: Zed
  Zed T? Th?n Không Gian
  Zed T? Th?n Không Gian
  Ekko Bão Cát
  Ekko Bão Cát
  SIÊU PH?M: Ekko
  SIÊU PH?M: Ekko
  True Damage Ekko
  True Damage Ekko
  Ekko V? Khí T?i Th??ng
  Ekko V? Khí T?i Th??ng
  Aatrox Huy?t Nguy?t
  Aatrox Huy?t Nguy?t
  Aatrox Vinh Quang
  Aatrox Vinh Quang
  Azir ?inh D?u
  Azir ?inh D?u
  Azir Th?n R?ng
  Azir Th?n R?ng
  Rek'Sai B?t Di?t
  Rek'Sai B?t Di?t
  Pyke H?n Ma Sa M?c
  Pyke H?n Ma Sa M?c
  Pyke Huy?t Nguy?t
  Pyke Huy?t Nguy?t
  SIÊU PH?M: Pyke
  SIÊU PH?M: Pyke
  Annie
  Annie
  Olaf
  Olaf
  Galio
  Galio
  Twisted Fate
  Twisted Fate
  Xin Zhao
  Xin Zhao
  Urgot
  Urgot
  LeBlanc
  LeBlanc
  Vladimir
  Vladimir
  Fiddlesticks
  Fiddlesticks
  Kayle
  Kayle
  Master Yi
  Master Yi
  Alistar
  Alistar
  Ryze
  Ryze
  Sion
  Sion
  Sivir
  Sivir
  Soraka
  Soraka
  Teemo
  Teemo
  Tristana
  Tristana
  Warwick
  Warwick
  Nunu & Willump
  Nunu & Willump
  Miss Fortune
  Miss Fortune
  Ashe
  Ashe
  Tryndamere
  Tryndamere
  Jax
  Jax
  Morgana
  Morgana
  Zilean
  Zilean
  Singed
  Singed
  Evelynn
  Evelynn
  Twitch
  Twitch
  Karthus
  Karthus
  Cho'Gath
  Cho'Gath
  Amumu
  Amumu
  Rammus
  Rammus
  Anivia
  Anivia
  Shaco
  Shaco
  Dr. Mundo
  Dr. Mundo
  Sona
  Sona
  Kassadin
  Kassadin
  Irelia
  Irelia
  Janna
  Janna
  Gangplank
  Gangplank
  Corki
  Corki
  Karma
  Karma
  Taric
  Taric
  Veigar
  Veigar
  Trundle
  Trundle
  Swain
  Swain
  Caitlyn
  Caitlyn
  Blitzcrank
  Blitzcrank
  Malphite
  Malphite
  Katarina
  Katarina
  Nocturne
  Nocturne
  Renekton
  Renekton
  Jarvan IV
  Jarvan IV
  Elise
  Elise
  Ngộ Không
  Ngộ Không
  Brand
  Brand
  Lee Sin
  Lee Sin
  Vayne
  Vayne
  Rumble
  Rumble
  Heimerdinger
  Heimerdinger
  Nasus
  Nasus
  Nidalee
  Nidalee
  Udyr
  Udyr
  Poppy
  Poppy
  Gragas
  Gragas
  Pantheon
  Pantheon
  Ezreal
  Ezreal
  Mordekaiser
  Mordekaiser
  Akali
  Akali
  Kennen
  Kennen
  Garen
  Garen
  Malzahar
  Malzahar
  Talon
  Talon
  Riven
  Riven
  Kog'Maw
  Kog'Maw
  Shen
  Shen
  Lux
  Lux
  Xerath
  Xerath
  Shyvana
  Shyvana
  Graves
  Graves
  Fizz
  Fizz
  Volibear
  Volibear
  Rengar
  Rengar
  Sejuani
  Sejuani
  Fiora
  Fiora
  Hecarim
  Hecarim
  Kha'Zix
  Kha'Zix
  Darius
  Darius
  Jayce
  Jayce
  Diana
  Diana
  Kayn
  Kayn
  Kai'Sa
  Kai'Sa
  Gnar
  Gnar
  Zac
  Zac
  Yasuo
  Yasuo
  Vel'Koz
  Vel'Koz
  Camille
  Camille
  Jhin
  Jhin
  Kindred
  Kindred
  Viego
  Viego
  Lucian
  Lucian
  Zed
  Zed
  Kled
  Kled
  Ekko
  Ekko
  Qiyana
  Qiyana
  Vi
  Vi
  Aatrox
  Aatrox
  Azir
  Azir
  Thresh
  Thresh
  Illaoi
  Illaoi
  Rek'Sai
  Rek'Sai
  Ornn
  Ornn
  Sylas
  Sylas
  Pyke
  Pyke
  Yone
  Yone
  Sett
  Sett
  Lillia
  Lillia