Nạp tiền Liện hệ FB Admin 0766.978.978
Nhắn tin với admin
Nick LQMB Nick LMHT
 • 1 Tori Minh
 • 2 Trần Khải
 • 3 Tâm Phạm
 • 4 Đào Mạnh Đức
 • 5 Phạm Trọng Long
Hello

Tài Khoản #294290 - Bảng ngọc : 0 - Không Khung - Rank Bạch Kim III - 0 Tinh hoa lam - 0 RP - Rank động :

Lọc theo Skin
  Annie Hoa H?u
  Annie Hoa H?u
  Annie Siêu Nhân Thiên Hà
  Annie Siêu Nhân Thiên Hà
  Annie Sinh Nh?t
  Annie Sinh Nh?t
  Galio ??a Ng?c
  Galio ??a Ng?c
  Twisted Fate V? Khí T?i Th??ng
  Twisted Fate V? Khí T?i Th??ng
  Xin Zhao Hoàng Gia
  Xin Zhao Hoàng Gia
  Xin Zhao Tri?u T? Long
  Xin Zhao Tri?u T? Long
  Urgot Cao B?i
  Urgot Cao B?i
  LeBlanc Nàng Qu? ?en
  LeBlanc Nàng Qu? ?en
  LeBlanc Th?n R?ng
  LeBlanc Th?n R?ng
  LeBlanc Tiên H?c Ám
  LeBlanc Tiên H?c Ám
  SIÊU PH?M: Yi
  SIÊU PH?M: Yi
  Master Yi Ki?m S? V? Tr?
  Master Yi Ki?m S? V? Tr?
  SKT T1 Alistar
  SKT T1 Alistar
  SKT T1 Ryze
  SKT T1 Ryze
  Soraka Ma S?
  Soraka Ma S?
  Teemo Phi Hành Gia
  Teemo Phi Hành Gia
  Tristana Phù Th?y
  Tristana Phù Th?y
  Tristana Ti?u Qu?
  Tristana Ti?u Qu?
  Nunu & Willump Thây Ma
  Nunu & Willump Thây Ma
  Miss Fortune V? Binh Pyjama
  Miss Fortune V? Binh Pyjama
  Ashe Toán C??p H?c Ám
  Ashe Toán C??p H?c Ám
  SIÊU PH?M: Ashe
  SIÊU PH?M: Ashe
  Morgana Kh?ng T??c Hoàng H?u
  Morgana Kh?ng T??c Hoàng H?u
  Singed C??i Sóng
  Singed C??i Sóng
  Twitch Du Côn
  Twitch Du Côn
  Twitch Bi?t ??i Omega
  Twitch Bi?t ??i Omega
  Amumu Suýt Hoa V??ng
  Amumu Suýt Hoa V??ng
  Rammus Nhôm
  Rammus Nhôm
  Irelia B?ng Ki?m
  Irelia B?ng Ki?m
  Irelia Thánh Ki?m
  Irelia Thánh Ki?m
  Irelia Cao B?i
  Irelia Cao B?i
  Gangplank Hi?m H?a Không Gian
  Gangplank Hi?m H?a Không Gian
  Trundle ?? Long
  Trundle ?? Long
  Caitlyn Gi? L?p
  Caitlyn Gi? L?p
  Malphite San Hô
  Malphite San Hô
  Malphite C?m Th?ch
  Malphite C?m Th?ch
  Katarina H?c Vi?n Chi?n Binh
  Katarina H?c Vi?n Chi?n Binh
  SKT T1 Renekton
  SKT T1 Renekton
  SKT T1 Elise
  SKT T1 Elise
  Orianna Mùa ?ông K? Di?u
  Orianna Mùa ?ông K? Di?u
  Ng? Không Bá Nh?t
  Ng? Không Bá Nh?t
  Lee Sin Quy?n Thái
  Lee Sin Quy?n Thái
  Lee Sin Tuy?t Vô Th?n
  Lee Sin Tuy?t Vô Th?n
  Lee Sin Ki?n T?o
  Lee Sin Ki?n T?o
  Lee Sin Ma S?
  Lee Sin Ma S?
  Lee Sin Ma S?
  Lee Sin Ma S?
  FPX Lee Sin
  FPX Lee Sin
  Vayne Quý T?c
  Vayne Quý T?c
  Vayne ?? Long
  Vayne ?? Long
  SIÊU PH?M: Vayne
  SIÊU PH?M: Vayne
  Nasus C? Máy Chi?n ??u
  Nasus C? Máy Chi?n ??u
  Nidalee Siêu Nhân Thiên Hà
  Nidalee Siêu Nhân Thiên Hà
  ?âu Ph?i Udyr
  ?âu Ph?i Udyr
  Udyr S? Gi? Long Th?n
  Udyr S? Gi? Long Th?n
  Poppy Th? Rèn
  Poppy Th? Rèn
  Poppy Chi?n Th?n
  Poppy Chi?n Th?n
  Poppy Cô Bé Tu?n L?c
  Poppy Cô Bé Tu?n L?c
  Pantheon Perseus
  Pantheon Perseus
  Pantheon Th? S?n Xác S?ng
  Pantheon Th? S?n Xác S?ng
  Pantheon N??ng Bánh
  Pantheon N??ng Bánh
  Pantheon V? Khí T?i Th??ng
  Pantheon V? Khí T?i Th??ng
  Ezreal V? Khí T?i Th??ng
  Ezreal V? Khí T?i Th??ng
  Ezreal Át Bích
  Ezreal Át Bích
  Ezreal Gi? L?p
  Ezreal Gi? L?p
  Ezreal H?c Vi?n Chi?n Binh
  Ezreal H?c Vi?n Chi?n Binh
  Akali Huy?t Nguy?t
  Akali Huy?t Nguy?t
  Akali Th? S?n
  Akali Th? S?n
  K/DA Akali
  K/DA Akali
  Garen S? V??ng
  Garen S? V??ng
  Talon Huy?n Ki?m
  Talon Huy?n Ki?m
  Ng?o Ki?m Riven
  Ng?o Ki?m Riven
  Riven Tàn Ki?m U H?n
  Riven Tàn Ki?m U H?n
  Shen V? Khí T?i Th??ng
  Shen V? Khí T?i Th??ng
  Lux Bi?t Kích
  Lux Bi?t Kích
  Lux V? Binh Tinh Tú
  Lux V? Binh Tinh Tú
  Shyvana Siêu Nhân Thiên Hà
  Shyvana Siêu Nhân Thiên Hà
  Ahri H?a H? Ly
  Ahri H?a H? Ly
  Ahri Gi? L?p
  Ahri Gi? L?p
  Ahri V? Binh Tinh Tú
  Ahri V? Binh Tinh Tú
  K/DA Ahri
  K/DA Ahri
  Graves Th?i Niên Thi?u
  Graves Th?i Niên Thi?u
  Graves Hi?u Phó Chi?n Binh
  Graves Hi?u Phó Chi?n Binh
  Volibear V? Quân C? Ng?
  Volibear V? Quân C? Ng?
  Volibear ?ô V?t S?m Sét
  Volibear ?ô V?t S?m Sét
  Volibear D? Giáo Ác Th?n
  Volibear D? Giáo Ác Th?n
  Kha'Zix Quán Quân
  Kha'Zix Quán Quân
  Darius H?c Sinh Cá Bi?t
  Darius H?c Sinh Cá Bi?t
  Darius Lang V??ng
  Darius Lang V??ng
  Diana H?ng Nga
  Diana H?ng Nga
  Diana ?? Long
  Diana ?? Long
  Syndra V? Binh Tinh Tú
  Syndra V? Binh Tinh Tú
  Kayn Th? S?n Linh H?n
  Kayn Th? S?n Linh H?n
  K/DA Kai'Sa
  K/DA Kai'Sa
  Kai'Sa Gi? L?p
  Kai'Sa Gi? L?p
  K/DA ALL OUT Kai'Sa
  K/DA ALL OUT Kai'Sa
  Yasuo Huy?t Nguy?t
  Yasuo Huy?t Nguy?t
  Yasuo Ma Ki?m
  Yasuo Ma Ki?m
  Yasuo Ki?m Khách Không Gian
  Yasuo Ki?m Khách Không Gian
  Yasuo Ph?n Di?n
  Yasuo Ph?n Di?n
  True Damage Yasuo
  True Damage Yasuo
  Yasuo Anh Hùng Lãng Ki?m
  Yasuo Anh Hùng Lãng Ki?m
  Camille Tiên H?c Ám
  Camille Tiên H?c Ám
  Kindred Lang D??ng Vô Th??ng
  Kindred Lang D??ng Vô Th??ng
  Jinx V? Binh Tinh Tú
  Jinx V? Binh Tinh Tú
  Jinx Yêu Tinh Giáng Sinh
  Jinx Yêu Tinh Giáng Sinh
  Jinx Siêu Qu?y Không Gian
  Jinx Siêu Qu?y Không Gian
  Lucian Ti?n ??o
  Lucian Ti?n ??o
  Lucian X? Th? Tình Ái
  Lucian X? Th? Tình Ái
  Lucian Cao B?i
  Lucian Cao B?i
  Lucian Vinh Quang
  Lucian Vinh Quang
  True Damage Ekko
  True Damage Ekko
  SSG Xayah
  SSG Xayah
  Yone Tà ?nh Song Ki?m
  Yone Tà ?nh Song Ki?m
  Annie
  Annie
  Olaf
  Olaf
  Galio
  Galio
  Twisted Fate
  Twisted Fate
  Xin Zhao
  Xin Zhao
  Urgot
  Urgot
  LeBlanc
  LeBlanc
  Fiddlesticks
  Fiddlesticks
  Kayle
  Kayle
  Master Yi
  Master Yi
  Alistar
  Alistar
  Ryze
  Ryze
  Sivir
  Sivir
  Soraka
  Soraka
  Teemo
  Teemo
  Tristana
  Tristana
  Warwick
  Warwick
  Nunu & Willump
  Nunu & Willump
  Miss Fortune
  Miss Fortune
  Ashe
  Ashe
  Tryndamere
  Tryndamere
  Jax
  Jax
  Morgana
  Morgana
  Zilean
  Zilean
  Singed
  Singed
  Twitch
  Twitch
  Karthus
  Karthus
  Amumu
  Amumu
  Rammus
  Rammus
  Anivia
  Anivia
  Kassadin
  Kassadin
  Irelia
  Irelia
  Gangplank
  Gangplank
  Taric
  Taric
  Trundle
  Trundle
  Caitlyn
  Caitlyn
  Malphite
  Malphite
  Katarina
  Katarina
  Renekton
  Renekton
  Elise
  Elise
  Orianna
  Orianna
  Ngộ Không
  Ngộ Không
  Brand
  Brand
  Lee Sin
  Lee Sin
  Vayne
  Vayne
  Rumble
  Rumble
  Nasus
  Nasus
  Nidalee
  Nidalee
  Udyr
  Udyr
  Poppy
  Poppy
  Gragas
  Gragas
  Pantheon
  Pantheon
  Ezreal
  Ezreal
  Mordekaiser
  Mordekaiser
  Yorick
  Yorick
  Akali
  Akali
  Garen
  Garen
  Talon
  Talon
  Riven
  Riven
  Shen
  Shen
  Lux
  Lux
  Shyvana
  Shyvana
  Ahri
  Ahri
  Graves
  Graves
  Volibear
  Volibear
  Viktor
  Viktor
  Kha'Zix
  Kha'Zix
  Darius
  Darius
  Jayce
  Jayce
  Diana
  Diana
  Syndra
  Syndra
  Kayn
  Kayn
  Kai'Sa
  Kai'Sa
  Seraphine
  Seraphine
  Yasuo
  Yasuo
  Camille
  Camille
  Jhin
  Jhin
  Kindred
  Kindred
  Jinx
  Jinx
  Viego
  Viego
  Lucian
  Lucian
  Zed
  Zed
  Ekko
  Ekko
  Azir
  Azir
  Samira
  Samira
  Thresh
  Thresh
  Ivern
  Ivern
  Xayah
  Xayah
  Sylas
  Sylas
  Aphelios
  Aphelios
  Yone
  Yone