Nạp tiền Liện hệ FB Admin 0766.978.978
Nhắn tin với admin
Nick LQMB Nick LMHT
 • 1 Tori Minh
 • 2 Trần Khải
 • 3 Tâm Phạm
 • 4 Đào Mạnh Đức
 • 5 Phạm Trọng Long
Hello

Tài Khoản #294278 - Bảng ngọc : 0 - Không Khung - Rank K.Rank - 0 Tinh hoa lam - 0 RP - Rank động :

Lọc theo Skin
  DJ Sona
  DJ Sona
  Zed Quán Quân
  Zed Quán Quân
  Annie Gô
  Annie Gô
  Annie Quàng Kh?n ??
  Annie Quàng Kh?n ??
  Annie Hoa H?u
  Annie Hoa H?u
  Annie Kinh D?
  Annie Kinh D?
  Olaf K? Ph?n Di?n
  Olaf K? Ph?n Di?n
  Olaf B?ng Giá
  Olaf B?ng Giá
  Pentakill Olaf
  Pentakill Olaf
  Galio Ma Pháp
  Galio Ma Pháp
  Galio Công Ngh?
  Galio Công Ngh?
  Galio Bi?t Kích
  Galio Bi?t Kích
  Galio Thanh L?ch
  Galio Thanh L?ch
  Twisted Fate B?i c?
  Twisted Fate B?i c?
  Twisted Fate Tango
  Twisted Fate Tango
  Twisted Fate Cao B?i
  Twisted Fate Cao B?i
  Twisted Fate Ng? Lâm Quân
  Twisted Fate Ng? Lâm Quân
  Twisted Fate Th?i Niên Thi?u
  Twisted Fate Th?i Niên Thi?u
  Twisted Fate Huy?t Nguy?t
  Twisted Fate Huy?t Nguy?t
  Xin Zhao Bi?t Kích
  Xin Zhao Bi?t Kích
  Xin Zhao Hoàng Gia
  Xin Zhao Hoàng Gia
  Xin Zhao Chi?n Th?n
  Xin Zhao Chi?n Th?n
  Urgot Cua Kh?ng L?
  Urgot Cua Kh?ng L?
  Urgot ?? T?
  Urgot ?? T?
  Urgot C? Máy Chi?n ??u
  Urgot C? Máy Chi?n ??u
  LeBlanc ??c Ác
  LeBlanc ??c Ác
  LeBlanc ?o Thu?t
  LeBlanc ?o Thu?t
  Bá T??c Vladimir
  Bá T??c Vladimir
  H?u T??c Vladimir
  H?u T??c Vladimir
  Vladimir Du Côn
  Vladimir Du Côn
  Fiddlesticks T??ng C??p
  Fiddlesticks T??ng C??p
  Fiddlesticks Bí Ngô
  Fiddlesticks Bí Ngô
  Fiddlesticks C??p Bi?n
  Fiddlesticks C??p Bi?n
  Kayle L?c B?o
  Kayle L?c B?o
  Kayle Siêu Phàm
  Kayle Siêu Phàm
  Kayle Thiên S? Công Ngh?
  Kayle Thiên S? Công Ngh?
  Kayle Thi?t Phán Quan
  Kayle Thi?t Phán Quan
  Master Yi Sát Th?
  Master Yi Sát Th?
  Master Yi Ng??i ???c Ch?n
  Master Yi Ng??i ???c Ch?n
  SIÊU PH?M: Yi
  SIÊU PH?M: Yi
  Master Yi Ki?m S? V? Tr?
  Master Yi Ki?m S? V? Tr?
  Alistar Vàng
  Alistar Vàng
  Alistar Cao B?i
  Alistar Cao B?i
  Alistar ??a Ng?c
  Alistar ??a Ng?c
  Alistar Toán C??p H?c Ám
  Alistar Toán C??p H?c Ám
  Ryze Th?y Mo
  Ryze Th?y Mo
  Giáo S? Ryze
  Giáo S? Ryze
  Ryze Pha Lê ?en
  Ryze Pha Lê ?en
  Ryze H?i T?c
  Ryze H?i T?c
  Sion Man Di
  Sion Man Di
  Sion Ti?u Phu
  Sion Ti?u Phu
  Sion Chi?n Th?n
  Sion Chi?n Th?n
  Sivir Công Chúa Chi?n Binh
  Sivir Công Chúa Chi?n Binh
  Spectacular Sivir
  Spectacular Sivir
  Sivir T??ng C??p
  Sivir T??ng C??p
  Soraka R?ng Xanh
  Soraka R?ng Xanh
  Soraka Khuê N?
  Soraka Khuê N?
  Soraka Thánh N?
  Soraka Thánh N?
  Soraka H?i Chu?i C? N?i
  Soraka H?i Chu?i C? N?i
  Teemo Tình Báo
  Teemo Tình Báo
  Teemo H??ng ??o Sinh
  Teemo H??ng ??o Sinh
  Tristana Yêu Tinh Giáng Sinh
  Tristana Yêu Tinh Giáng Sinh
  Tristana Du Kich
  Tristana Du Kich
  Tristana C??p Bi?n
  Tristana C??p Bi?n
  Warwick Bà Ngo?i
  Warwick Bà Ngo?i
  Warwick Sói Lãnh Nguyên
  Warwick Sói Lãnh Nguyên
  Warwick Linh C?u
  Warwick Linh C?u
  Nunu & Willump M?u Giáo
  Nunu & Willump M?u Giáo
  Nunu & Willump H?y Di?t
  Nunu & Willump H?y Di?t
  TPA Nunu & Willump
  TPA Nunu & Willump
  Nunu & Willump Thây Ma
  Nunu & Willump Thây Ma
  Miss Fortune N? Cao B?i
  Miss Fortune N? Cao B?i
  Miss Fortune Waterloo
  Miss Fortune Waterloo
  Miss Fortune M?t V?
  Miss Fortune M?t V?
  Miss Fortune ???ng Ph?
  Miss Fortune ???ng Ph?
  Miss Fortune Gi? L?p
  Miss Fortune Gi? L?p
  Miss Fortune Thuy?n Tr??ng
  Miss Fortune Thuy?n Tr??ng
  Ashe Freljord
  Ashe Freljord
  Ashe Hoang Dã
  Ashe Hoang Dã
  SIÊU PH?M: Ashe
  SIÊU PH?M: Ashe
  Tryndamere S?n C??c
  Tryndamere S?n C??c
  Tryndamere Qu?c V??ng
  Tryndamere Qu?c V??ng
  Tryndamere Th? Nh? K?
  Tryndamere Th? Nh? K?
  Tryndamere Th? S?n Quái Thú
  Tryndamere Th? S?n Quái Thú
  Jax Du Côn
  Jax Du Côn
  Jax Giác ??u
  Jax Giác ??u
  Morgana L?u ?ày
  Morgana L?u ?ày
  Morgana N??ng Bánh
  Morgana N??ng Bánh
  Morgana Ng??i Máy
  Morgana Ng??i Máy
  Zilean Bay B?ng
  Zilean Bay B?ng
  Zilean Hoang M?c Shurima
  Zilean Hoang M?c Shurima
  Singed Công Ngh?
  Singed Công Ngh?
  Singed C??i Sóng
  Singed C??i Sóng
  Singed Bác H?c ?iên
  Singed Bác H?c ?iên
  Singed C??ng Hóa
  Singed C??ng Hóa
  Singed Tai H?a
  Singed Tai H?a
  Evelynn D? V?
  Evelynn D? V?
  Evelynn Tango
  Evelynn Tango
  Evelynn C?y Két
  Evelynn C?y Két
  Twitch Tr??t Tuy?t
  Twitch Tr??t Tuy?t
  Twitch Du Côn
  Twitch Du Côn
  Twitch Móc Túi
  Twitch Móc Túi
  Th?n Ch?t Karthus
  Th?n Ch?t Karthus
  Pentakill Karthus
  Pentakill Karthus
  Fnatic Karthus
  Fnatic Karthus
  Cho'Gath H? L?c
  Cho'Gath H? L?c
  Cho'Gath Hóa Th?ch
  Cho'Gath Hóa Th?ch
  Cho'Gath C? Máy H?y Di?t
  Cho'Gath C? Máy H?y Di?t
  Amumu Pha
  Amumu Pha
  Amumu T? K?
  Amumu T? K?
  Amumu Quà
  Amumu Quà
  Amumu Suýt Hoa V??ng
  Amumu Suýt Hoa V??ng
  Amumu Hi?p S?
  Amumu Hi?p S?
  Amumu Ng??i Máy U S?u
  Amumu Ng??i Máy U S?u
  Rammus Nhôm
  Rammus Nhôm
  Rammus Nham Th?ch
  Rammus Nham Th?ch
  Rammus Freljord
  Rammus Freljord
  Ninja Rammus
  Ninja Rammus
  Anivia Di?u Hâu
  Anivia Di?u Hâu
  Anivia Công Ngh?
  Anivia Công Ngh?
  Shaco ? X? Th?n Tiên
  Shaco ? X? Th?n Tiên
  Shaco Hoàng Gia
  Shaco Hoàng Gia
  Shaco Lính Chì
  Shaco Lính Chì
  Shaco Công X??ng
  Shaco Công X??ng
  Shaco Tâm Th?n
  Shaco Tâm Th?n
  Shaco M?t N?
  Shaco M?t N?
  Dr. Mundo ??c D??c
  Dr. Mundo ??c D??c
  Mun?Ô
  Mun?Ô
  Mundo Mundo
  Mundo Mundo
  Mundo ?ao Ph?
  Mundo ?ao Ph?
  Mundo Cu?ng Lo?n
  Mundo Cu?ng Lo?n
  Sona Tiên N?
  Sona Tiên N?
  Pentakill Sona
  Pentakill Sona
  Sona ?êm An Lành
  Sona ?êm An Lành
  Sona C? C?m
  Sona C? C?m
  Kassadin Bi?n Sâu
  Kassadin Bi?n Sâu
  Kassadin Ngày X?a
  Kassadin Ngày X?a
  Irelia Sát Th?
  Irelia Sát Th?
  Irelia Phi Công
  Irelia Phi Công
  Irelia Gián ?i?p
  Irelia Gián ?i?p
  Janna Giông T?
  Janna Giông T?
  Janna Công Ngh?
  Janna Công Ngh?
  Janna D? Báo Th?i Ti?t
  Janna D? Báo Th?i Ti?t
  H?n Ma Gangplank
  H?n Ma Gangplank
  Gangplank Lão T??ng
  Gangplank Lão T??ng
  Gangplank Th?y Th?
  Gangplank Th?y Th?
  Gangplank ??c Nhi?m
  Gangplank ??c Nhi?m
  Gangplank Ba T? ??i ??
  Gangplank Ba T? ??i ??
  Corki Tay Ch?i
  Corki Tay Ch?i
  Karma N? Th?n M?t Tr?i
  Karma N? Th?n M?t Tr?i
  Karma Hoa Anh ?ào
  Karma Hoa Anh ?ào
  Karma Truy?n Th?ng
  Karma Truy?n Th?ng
  Taric H?ng Ng?c
  Taric H?ng Ng?c
  Taric Huy?t Ng?c
  Taric Huy?t Ng?c
  Veigar Pháp S?
  Veigar Pháp S?
  Veigar Râu Xám
  Veigar Râu Xám
  Veigar Qu? Lùn
  Veigar Qu? Lùn
  Nam T??c Von Veigar
  Nam T??c Von Veigar
  Veigar Siêu X?u Xa
  Veigar Siêu X?u Xa
  Veigar Bi?t ??i Omega
  Veigar Bi?t ??i Omega
  Trundle Bóng Chày
  Trundle Bóng Chày
  Trundle Bãi Rác
  Trundle Bãi Rác
  Trundle Truy?n Th?ng
  Trundle Truy?n Th?ng
  Swain B?c C?c
  Swain B?c C?c
  Swain C??p Bi?n
  Swain C??p Bi?n
  Swain B?o Chúa
  Swain B?o Chúa
  Caitlyn Du Kích
  Caitlyn Du Kích
  Caitlyn C?nh Sát Tr??ng
  Caitlyn C?nh Sát Tr??ng
  Caitlyn S?n B?n
  Caitlyn S?n B?n
  Caitlyn V? Khí T?i Th??ng
  Caitlyn V? Khí T?i Th??ng
  Blitzcrank Th? Môn
  Blitzcrank Th? Môn
  Blitzcrank ??m B?c
  Blitzcrank ??m B?c
  ?âu Ph?i Blitzcrank
  ?âu Ph?i Blitzcrank
  Malphite Rêu Phong
  Malphite Rêu Phong
  Malphite San Hô
  Malphite San Hô
  Malphite C?m Th?ch
  Malphite C?m Th?ch
  Malphite Nham Th?ch
  Malphite Nham Th?ch
  Katarina ?ánh Thuê
  Katarina ?ánh Thuê
  Tr?ng Tài Katarina
  Tr?ng Tài Katarina
  Katarina Ch? Huy
  Katarina Ch? Huy
  SIÊU PH?M: Katarina
  SIÊU PH?M: Katarina
  Nocturne B?ng Giá
  Nocturne B?ng Giá
  Nocturne Tàn B?o
  Nocturne Tàn B?o
  Nocturne H?n Ma
  Nocturne H?n Ma
  Nocturne Bóng Ma
  Nocturne Bóng Ma
  Maokai Than C?i
  Maokai Than C?i
  Maokai C?t T?
  Maokai C?t T?
  Maokai ??i M?
  Maokai ??i M?
  Meo
  Meo
  Renekton Ngân Hà
  Renekton Ngân Hà
  Renekton Cao B?i
  Renekton Cao B?i
  Jarvan IV Bi?t Kích
  Jarvan IV Bi?t Kích
  Jarvan IV ?? Long
  Jarvan IV ?? Long
  Jarvan IV Giáp ?en
  Jarvan IV Giáp ?en
  Orianna Gô
  Orianna Gô
  Orianna Ma Búp Bê
  Orianna Ma Búp Bê
  Orianna Thép Gai
  Orianna Thép Gai
  TPA Orianna
  TPA Orianna
  Orianna H?c Tinh
  Orianna H?c Tinh
  Ng? Không ??i T??ng
  Ng? Không ??i T??ng
  Brand T?n Th?
  Brand T?n Th?
  Brand Du Côn
  Brand Du Côn
  Brand Lõi B?ng
  Brand Lõi B?ng
  Lee Sin C? ?i?n
  Lee Sin C? ?i?n
  Lee Sin Th?y Dòng
  Lee Sin Th?y Dòng
  Lee Sin N?c Ao
  Lee Sin N?c Ao
  Lee Sin Tuy?t Vô Th?n
  Lee Sin Tuy?t Vô Th?n
  Vayne K? Phán Quy?t
  Vayne K? Phán Quy?t
  Vayne ?? Long
  Vayne ?? Long
  Vayne ?o?t H?n
  Vayne ?o?t H?n
  Rumble Bên B? H?
  Rumble Bên B? H?
  Rumble C??p Bi?n
  Rumble C??p Bi?n
  Cassiopeia N?i Lo?n
  Cassiopeia N?i Lo?n
  Cassiopeia Tiên Cá
  Cassiopeia Tiên Cá
  Cassiopeia Cao Quý
  Cassiopeia Cao Quý
  Skarner Sa M?c
  Skarner Sa M?c
  Skarner C? Ng?
  Skarner C? Ng?
  Skarner V? Binh Sa M?c
  Skarner V? Binh Sa M?c
  Heimerdinger Nám M?t
  Heimerdinger Nám M?t
  Heimerdinger ?? Máy
  Heimerdinger ?? Máy
  Nasus Ngân Hà
  Nasus Ngân Hà
  Nasus Pha
  Nasus Pha
  Nasus Hi?p S? ?en
  Nasus Hi?p S? ?en
  Nasus ??a Ng?c
  Nasus ??a Ng?c
  Nidalee Báo ??m
  Nidalee Báo ??m
  Nidalee Ng??i H?u
  Nidalee Ng??i H?u
  Nidalee Pha
  Nidalee Pha
  Nidalee Phù Th?y
  Nidalee Phù Th?y
  Udyr ?ai ?en
  Udyr ?ai ?en
  Udyr Hoang Dã
  Udyr Hoang Dã
  Udyr T? Linh V? H?n
  Udyr T? Linh V? H?n
  Poppy Noxus
  Poppy Noxus
  Poppy K?o Mút
  Poppy K?o Mút
  Poppy Th? Rèn
  Poppy Th? Rèn
  Poppy Chi?n Th?n
  Poppy Chi?n Th?n
  Poppy V? Binh Tinh Tú
  Poppy V? Binh Tinh Tú
  Gragas Th? L?n
  Gragas Th? L?n
  Quý Ông Gragas
  Quý Ông Gragas
  Gragas Du Côn
  Gragas Du Côn
  Pantheon Myrmidon
  Pantheon Myrmidon
  Pantheon Tàn Nh?n
  Pantheon Tàn Nh?n
  Pantheon Perseus
  Pantheon Perseus
  Pantheon Chi?n Binh Thép
  Pantheon Chi?n Binh Thép
  Ezreal Ti?n ??o
  Ezreal Ti?n ??o
  Ezreal B?ng Giá
  Ezreal B?ng Giá
  Ezreal Thám Hi?m
  Ezreal Thám Hi?m
  Ezreal V? Khí T?i Th??ng
  Ezreal V? Khí T?i Th??ng
  Ezreal Át Bích
  Ezreal Át Bích
  Mordekaiser K? S? R?ng
  Mordekaiser K? S? R?ng
  Mordekaiser ??a Ng?c
  Mordekaiser ??a Ng?c
  Pentakill Mordekaiser
  Pentakill Mordekaiser
  Chúa T? Mordekaiser
  Chúa T? Mordekaiser
  Yorick ?ào M?
  Yorick ?ào M?
  Pentakill Yorick
  Pentakill Yorick
  Akali C?u Th?
  Akali C?u Th?
  Akali Huy?t Nguy?t
  Akali Huy?t Nguy?t
  Kennen Karate
  Kennen Karate
  Kennen N?i Khoa
  Kennen N?i Khoa
  Garen Huy?t Ki?m
  Garen Huy?t Ki?m
  Garen Chi?n Binh Sa M?c
  Garen Chi?n Binh Sa M?c
  Garen Bi?t Kích
  Garen Bi?t Kích
  Leona Chi?n Th?n
  Leona Chi?n Th?n
  Leona V? Binh
  Leona V? Binh
  SIÊU PH?M: Leona
  SIÊU PH?M: Leona
  Th?n ?èn Malzahar
  Th?n ?èn Malzahar
  Malzahar Lãnh Chúa
  Malzahar Lãnh Chúa
  Talon Ngoài Vòng Pháp Lu?t
  Talon Ngoài Vòng Pháp Lu?t
  Talon ??c Nhi?m ??
  Talon ??c Nhi?m ??
  Talon Long Ki?m
  Talon Long Ki?m
  Riven Chu?c T?i
  Riven Chu?c T?i
  Riven Th?n Ki?m
  Riven Th?n Ki?m
  Kog'Maw Sâu Róm
  Kog'Maw Sâu Róm
  Kog'Maw Sa M?c
  Kog'Maw Sa M?c
  Kog'Maw B??m Chúa
  Kog'Maw B??m Chúa
  Kog'Maw C? Máy Chi?n ??u
  Kog'Maw C? Máy Chi?n ??u
  Kog'Maw Cún Con
  Kog'Maw Cún Con
  Shen B?ng Giá
  Shen B?ng Giá
  Shen Hoàng Kim Giáp
  Shen Hoàng Kim Giáp
  Shenmurai
  Shenmurai
  Lux Phù Th?y
  Lux Phù Th?y
  Lux Hoàng T?c
  Lux Hoàng T?c
  Lux Th?p ??i Nguyên T?
  Lux Th?p ??i Nguyên T?
  Xerath C? Ng?
  Xerath C? Ng?
  Xerath C? Máy Chi?n ??u
  Xerath C? Máy Chi?n ??u
  Xerath H?y Di?t
  Xerath H?y Di?t
  Shyvana Vu?t R?ng
  Shyvana Vu?t R?ng
  Shyvana L?a ?en
  Shyvana L?a ?en
  Ahri Hàn Tri?u
  Ahri Hàn Tri?u
  Ahri Bóng ?êm
  Ahri Bóng ?êm
  Graves ?ánh Thuê
  Graves ?ánh Thuê
  Graves V??t Ng?c
  Graves V??t Ng?c
  Graves Th?i Niên Thi?u
  Graves Th?i Niên Thi?u
  Fizz C? Dân Át
  Fizz C? Dân Át
  Fizz Lãnh Nguyên
  Fizz Lãnh Nguyên
  Fizz Th? Ph?c Sinh
  Fizz Th? Ph?c Sinh
  Volibear B?c C?c
  Volibear B?c C?c
  Volibear V? Quân C? Ng?
  Volibear V? Quân C? Ng?
  Volibear ?ô V?t S?m Sét
  Volibear ?ô V?t S?m Sét
  SSW Rengar
  SSW Rengar
  Varus Pha Lê ??c
  Varus Pha Lê ??c
  Nautilus V?c Th?m
  Nautilus V?c Th?m
  Nautilus Tàu Ng?m
  Nautilus Tàu Ng?m
  Nautilus Phi Hành Gia
  Nautilus Phi Hành Gia
  Viktor Ng??i Máy
  Viktor Ng??i Máy
  Viktor M?u Th?
  Viktor M?u Th?
  Sejuani R?ng Xanh
  Sejuani R?ng Xanh
  Sejuani K? S? ?en
  Sejuani K? S? ?en
  Sejuani Truy?n Th?ng
  Sejuani Truy?n Th?ng
  Sejuani Th? S?n Quái Thú
  Sejuani Th? S?n Quái Thú
  Sejuani K? S? Bình Minh
  Sejuani K? S? Bình Minh
  Fiora Ng? Lâm Quân
  Fiora Ng? Lâm Quân
  SIÊU PH?M: Fiora
  SIÊU PH?M: Fiora
  Ziggs Bác H?c ?iên
  Ziggs Bác H?c ?iên
  Thi?u Tá Ziggs
  Thi?u Tá Ziggs
  Ziggs Ngày Tuy?t R?i
  Ziggs Ngày Tuy?t R?i
  Lulu Bánh Ng?t
  Lulu Bánh Ng?t
  Lulu ??c Ác
  Lulu ??c Ác
  Lulu Ti?c B? B?i
  Lulu Ti?c B? B?i
  Draven Bình Lu?n Viên
  Draven Bình Lu?n Viên
  Hecarim K? S? Máu
  Hecarim K? S? Máu
  Hecarim T? Th?n
  Hecarim T? Th?n
  Hecarim Không ??u
  Hecarim Không ??u
  Hecarim Gi? L?p
  Hecarim Gi? L?p
  Kha'Zix Máy Móc
  Kha'Zix Máy Móc
  Chúa T? Darius
  Chúa T? Darius
  Quinn Ph??ng Hoàng
  Quinn Ph??ng Hoàng
  Syndra Công Lí
  Syndra Công Lí
  Syndra ??m Rô
  Syndra ??m Rô
  Zyra H?a M?c
  Zyra H?a M?c
  Zyra Qu? Ám
  Zyra Qu? Ám
  SKT T1 Zyra
  SKT T1 Zyra
  Gnar Mãnh S? ?ô V?t
  Gnar Mãnh S? ?ô V?t
  Zac V? Khí ??c Ch?t
  Zac V? Khí ??c Ch?t
  SIÊU PH?M: Yasuo
  SIÊU PH?M: Yasuo
  Yasuo Huy?t Nguy?t
  Yasuo Huy?t Nguy?t
  Yasuo Ma Ki?m
  Yasuo Ma Ki?m
  ?âu Ph?i Vel'Koz
  ?âu Ph?i Vel'Koz
  Camille Siêu Máy Tính
  Camille Siêu Máy Tính
  Jinx Pháo Hoa
  Jinx Pháo Hoa
  Lucian Ti?n ??o
  Lucian Ti?n ??o
  SIÊU PH?M: Lucian
  SIÊU PH?M: Lucian
  SIÊU PH?M: Zed
  SIÊU PH?M: Zed
  Ekko Nam Sinh Ng? Ngáo
  Ekko Nam Sinh Ng? Ngáo
  SIÊU PH?M: Ekko
  SIÊU PH?M: Ekko
  S? Quan Vi
  S? Quan Vi
  Aatrox Công Lý
  Aatrox Công Lý
  Aatrox Máy Móc
  Aatrox Máy Móc
  Nami Ti?u Long Ng?
  Nami Ti?u Long Ng?
  Nami Th?y Th?n
  Nami Th?y Th?n
  Nami L?t Urf
  Nami L?t Urf
  Azir Th?n M?
  Azir Th?n M?
  Thresh N?i S? Sâu Th?m
  Thresh N?i S? Sâu Th?m
  Thresh H?c Tinh
  Thresh H?c Tinh
  Rek'Sai B?t Di?t
  Rek'Sai B?t Di?t
  Rek'Sai Ti?c B? B?i
  Rek'Sai Ti?c B? B?i
  Bard Th?n R?ng
  Bard Th?n R?ng
  Annie
  Annie
  Olaf
  Olaf
  Galio
  Galio
  Twisted Fate
  Twisted Fate
  Xin Zhao
  Xin Zhao
  Urgot
  Urgot
  LeBlanc
  LeBlanc
  Vladimir
  Vladimir
  Fiddlesticks
  Fiddlesticks
  Kayle
  Kayle
  Master Yi
  Master Yi
  Alistar
  Alistar
  Ryze
  Ryze
  Sion
  Sion
  Sivir
  Sivir
  Soraka
  Soraka
  Teemo
  Teemo
  Tristana
  Tristana
  Warwick
  Warwick
  Nunu & Willump
  Nunu & Willump
  Miss Fortune
  Miss Fortune
  Ashe
  Ashe
  Tryndamere
  Tryndamere
  Jax
  Jax
  Morgana
  Morgana
  Zilean
  Zilean
  Singed
  Singed
  Evelynn
  Evelynn
  Twitch
  Twitch
  Karthus
  Karthus
  Cho'Gath
  Cho'Gath
  Amumu
  Amumu
  Rammus
  Rammus
  Anivia
  Anivia
  Shaco
  Shaco
  Dr. Mundo
  Dr. Mundo
  Sona
  Sona
  Kassadin
  Kassadin
  Irelia
  Irelia
  Janna
  Janna
  Gangplank
  Gangplank
  Corki
  Corki
  Karma
  Karma
  Taric
  Taric
  Veigar
  Veigar
  Trundle
  Trundle
  Swain
  Swain
  Caitlyn
  Caitlyn
  Blitzcrank
  Blitzcrank
  Malphite
  Malphite
  Katarina
  Katarina
  Nocturne
  Nocturne
  Maokai
  Maokai
  Renekton
  Renekton
  Jarvan IV
  Jarvan IV
  Elise
  Elise
  Orianna
  Orianna
  Ngộ Không
  Ngộ Không
  Brand
  Brand
  Lee Sin
  Lee Sin
  Vayne
  Vayne
  Rumble
  Rumble
  Cassiopeia
  Cassiopeia
  Skarner
  Skarner
  Heimerdinger
  Heimerdinger
  Nasus
  Nasus
  Nidalee
  Nidalee
  Udyr
  Udyr
  Poppy
  Poppy
  Gragas
  Gragas
  Pantheon
  Pantheon
  Ezreal
  Ezreal
  Mordekaiser
  Mordekaiser
  Yorick
  Yorick
  Akali
  Akali
  Kennen
  Kennen
  Garen
  Garen
  Leona
  Leona
  Malzahar
  Malzahar
  Talon
  Talon
  Riven
  Riven
  Kog'Maw
  Kog'Maw
  Shen
  Shen
  Lux
  Lux
  Xerath
  Xerath
  Shyvana
  Shyvana
  Ahri
  Ahri
  Graves
  Graves
  Fizz
  Fizz
  Volibear
  Volibear
  Rengar
  Rengar
  Varus
  Varus
  Nautilus
  Nautilus
  Viktor
  Viktor
  Sejuani
  Sejuani
  Fiora
  Fiora
  Ziggs
  Ziggs
  Lulu
  Lulu
  Draven
  Draven
  Hecarim
  Hecarim
  Kha'Zix
  Kha'Zix
  Darius
  Darius
  Jayce
  Jayce
  Lissandra
  Lissandra
  Diana
  Diana
  Quinn
  Quinn
  Syndra
  Syndra
  Aurelion Sol
  Aurelion Sol
  Zyra
  Zyra
  Gnar
  Gnar
  Zac
  Zac
  Yasuo
  Yasuo
  Vel'Koz
  Vel'Koz
  Taliyah
  Taliyah
  Camille
  Camille
  Braum
  Braum
  Jhin
  Jhin
  Kindred
  Kindred
  Jinx
  Jinx
  Tahm Kench
  Tahm Kench
  Lucian
  Lucian
  Zed
  Zed
  Kled
  Kled
  Ekko
  Ekko
  Vi
  Vi
  Aatrox
  Aatrox
  Nami
  Nami
  Azir
  Azir
  Thresh
  Thresh
  Illaoi
  Illaoi
  Rek'Sai
  Rek'Sai
  Ivern
  Ivern
  Kalista
  Kalista
  Bard
  Bard
  Rakan
  Rakan
  Xayah
  Xayah