Nạp tiền Liện hệ FB Admin 0766.978.978
Nhắn tin với admin
Nick LQMB Nick LMHT
  • 1 Bình Nguyễn
  • 2 Trần Dũng
  • 3 Nguyễn Quốc Gia Hưng
  • 4 Thái Thiện Thanh Bình
  • 5 Ho Anh Kiet
Hello

Tài Khoản #289508 - Bảng ngọc : 90 - Rank B.Kim 25K gold, Liliana nguy?t m? ly, Tulen tân th?n, ?á quý

#289508 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 45
● Trang Phục: 38
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 45

Skin: 38

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 256,000đ

XEM ACC

CARD 320,000đ

MUA NGAY

#284915 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 39
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 39

Skin: 29

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 256,000đ

XEM ACC

CARD 320,000đ

MUA NGAY

#284905 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 49
● Trang Phục: 39
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 49

Skin: 39

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 256,000đ

XEM ACC

CARD 320,000đ

MUA NGAY

#273320 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 50
● Trang Phục: 41
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 50

Skin: 41

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 256,000đ

XEM ACC

CARD 320,000đ

MUA NGAY