Nạp tiền Liện hệ FB Admin 0766.978.978
Nhắn tin với admin
Nick LQMB Nick LMHT
  • 1 Văn Anh
  • 2 Tùng Giang
  • 3 Vinh Huynh
  • 4 Ád Sadasda
  • 5 Tường Vy
Hello

Tài Khoản #273313 - Bảng ngọc : 90 - Rank B.Kim Buff quận chúa, Astrid siêu sao, Zuka diệt nguyệt, Murad SV

#282057 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 32
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 82

Tướng: 32

Skin: 29

Ngọc: 82

Giảm giá: 0%

ATM 280,000đ

XEM ACC

CARD 350,000đ

MUA NGAY

#279619 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 41
● Trang Phục: 52
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 41

Skin: 52

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 280,000đ

XEM ACC

CARD 350,000đ

MUA NGAY

#273313 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 45
● Trang Phục: 45
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 45

Skin: 45

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 280,000đ

XEM ACC

CARD 350,000đ

MUA NGAY