Nạp tiền Liện hệ FB Admin 0766.978.978
Nhắn tin với admin
Nick LQMB Nick LMHT
  • 1 Duy Nguyen
  • 2 Nguyễn Văn Lâu
  • 3 Quốcc Sangg
  • 4 Hoàng Lộc
  • 5 Ngô Hoàng Khang
Hello

#295348 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 56
● Trang Phục: 91
● Bảng Ngọc: 85

Tướng: 56

Skin: 91

Ngọc: 85

Giảm giá: 0%

ATM 4,800,000đ

XEM ACC

CARD 6,000,000đ

MUA NGAY

#295206 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 109
● Trang Phục: 281
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 109

Skin: 281

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,800,000đ

XEM ACC

CARD 6,000,000đ

MUA NGAY

#295196 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 109
● Trang Phục: 290
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 109

Skin: 290

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,800,000đ

XEM ACC

CARD 6,000,000đ

MUA NGAY