Nạp tiền Liện hệ FB Admin 0766.978.978
Nhắn tin với admin
Nick LQMB Nick LMHT
  • 1 Văn Anh
  • 2 Tùng Giang
  • 3 Vinh Huynh
  • 4 Ád Sadasda
  • 5 Tường Vy
Hello

Tài Khoản #282057 - Bảng ngọc : 82 - Rank K.Cương Buff quận chúa, Kahlii kim cô, Krixi tiệc bãi biển, Airi cấm vệ, Arum linh tượng, Natalya quà quái quá»·, Qi đặc vụ, Mina lưỡi hái hoàng kim, Arum thỏ may mắn

#282057 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 32
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 82

Tướng: 32

Skin: 29

Ngọc: 82

Giảm giá: 0%

ATM 280,000đ

XEM ACC

CARD 350,000đ

MUA NGAY

#279619 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 41
● Trang Phục: 52
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 41

Skin: 52

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 280,000đ

XEM ACC

CARD 350,000đ

MUA NGAY

#273313 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 45
● Trang Phục: 45
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 45

Skin: 45

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 280,000đ

XEM ACC

CARD 350,000đ

MUA NGAY