Nạp tiền Liện hệ FB Admin 0766.978.978
Nhắn tin với admin
Nick LQMB Nick LMHT
  • 1 Tori Minh
  • 2 Trần Khải
  • 3 Tâm Phạm
  • 4 Đào Mạnh Đức
  • 5 Phạm Trọng Long
Hello

#294238 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 94
● Trang Phục: 128
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 94

Skin: 128

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,024,000đ

XEM ACC

CARD 1,280,000đ

MUA NGAY