Nạp tiền Liện hệ FB Admin 0766.978.978
Nhắn tin với admin
Nick LQMB Nick LMHT
  • 1 C??ng ??ng
  • 2 Truyen Tranh
  • 3 Nguy?n B?o
  • 4 Nguy?n VI
  • 5 Ch? Bi?t Ch?i
Hello
Play Center Play

Bạn còn lượt quay.


Mua lượt
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1 Lần Quay = 20k - KHI BẠN CÓ ĐỦ 20K THÌ BẠN CÓ THỂ MUA ĐƯỢC 1 LƯỢT QUAY , BẠN CHỈ CẦN NHẤP QUAY LÀ NÓ QUAY VÀ NÓ SẼ TRỪ TIỀN VÀO LẦN QUAY BẠN NHẤN .
VÒNG QUAY SẼ XẢY RA LỖI KHI QUAY VÀO SAI Ô NHƯNG QUÀ BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC NÓ SẼ HIỆN LÊN BẢNG THÔNG BÁO VÀ NẰM TRONG LỊCH SỬ NHẬN QUÀ CỦA BẠN NHÉ . VUI LÒNG KHÔNG THẮC MẮC VẤN ĐỀ NÀY BỞI VÌ VÒNG QUAY RẤT ÍT NÊN TỈ LỆ NÓ RA NGON NHIỀU SẼ CÓ LÚC QUAY RA LỖI NHƯ VẬY NHÉ .
Sau khi quay xong, bạn mún chuyển RP về tài khoản của mình thì nhấn vào ( Đổi RP về tài khoản của bạn) ở ngay bên GÓC BÊN PHẢI MÀN HÌNH ( CHỖ HIỆN ID CỦA KHÁCH )
PHẦN THƯỞNG NỘI DUNG THỜI GIAN

Lịch sử quay Rp gần đây

TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Nguy?n Quang D??ng 13 giây trước 1000 SÒ
Hieu Phung 1 phút trước 1000 SÒ
C?u B Ngu Ng? 2 phút trước 700 SÒ
Namm NNguy?n 3 phút trước SÒ NGẪU NHIÊN
?inh Qu?c Huy 4 phút trước 700 SÒ
Qu?c Th?nh 5 phút trước 1000 SÒ
V? B Cng 6 phút trước 1000 SÒ
Trí Manucian's 7 phút trước SÒ NGẪU NHIÊN
Gia Tu?n 8 phút trước SÒ NGẪU NHIÊN
Thái Bình 9 phút trước 1000 SÒ
Ph?m ??c Huy 10 phút trước SÒ NGẪU NHIÊN
Nguyễn Đức Hoàng 11 phút trước 700 SÒ
Minh Khi 12 phút trước 700 SÒ
Phien Le 13 phút trước SÒ NGẪU NHIÊN
Nguy?n Huy 14 phút trước 700 SÒ
Nguyen Trong Hoang 15 phút trước SÒ NGẪU NHIÊN
Thi Hu?nh T 16 phút trước 1000 SÒ
?o Xun H?ng 17 phút trước SÒ NGẪU NHIÊN
Ho Cuong 18 phút trước 1000 SÒ
Sơn Lê 19 phút trước 1000 SÒ