Nạp tiền Liện hệ FB Admin 0766.978.978
Nhắn tin với admin
Nick LQMB Nick LMHT
  • 1 Anh Trung
  • 2 Trungthanh Nguyen
  • 3 Minh Thuận
  • 4 Trần Khánh
  • 5 Vinh Huynh
Hello
mua ban acc lmht Hà Chí Cường đã mua Tài khoản #285200 giá 50,000đ - 9 phút trước Hieudz397 đã mua Tài khoản #283509 giá 9,000đ - 10 phút trước Hieudz397 đã mua Tài khoản #283542 giá 9,000đ - 15 phút trước Cậu Huy đã mua Tài khoản #286835 giá 165,888đ - 1 giờ trước Rok Tiger đã mua Tài khoản #290711 giá 50,000đ - 2 giờ trước Phạm Tá Nam đã mua Tài khoản #283539 giá 9,000đ - 12 giờ trước Đạt Hoa Hồng đã mua Tài khoản #284813 giá 25,000đ - 14 giờ trước Hứa Văn tính đã mua Tài khoản #281285 giá 45,000đ - 14 giờ trước Đạt Hoa Hồng đã mua Tài khoản #281305 giá 45,000đ - 14 giờ trước Nguyễn Đức đã mua Tài khoản #281291 giá 45,000đ - 14 giờ trước Đức Bình đã mua Tài khoản #290718 giá 50,000đ - 16 giờ trước Bùi Đình Thành đã mua Tài khoản #290708 giá 50,000đ - 17 giờ trước Đình Phấn đã mua Tài khoản #283543 giá 9,000đ - 18 giờ trước Đình Phấn đã mua Tài khoản #283544 giá 9,000đ - 18 giờ trước Bố Tôm đã mua Tài khoản #286049 giá 108,864đ - 19 giờ trước

#284972 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 0
● Trang Phục: 0
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 0

Skin: 0

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 2,800,000đ

XEM ACC

CARD 3,500,000đ

MUA NGAY

#285586 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 90
● Trang Phục: 116
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 90

Skin: 116

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,000,000đ

XEM ACC

CARD 2,500,000đ

MUA NGAY

#285585 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 87
● Trang Phục: 104
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 87

Skin: 104

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,600,000đ

XEM ACC

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#285584 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 82
● Trang Phục: 96
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 96

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,360,000đ

XEM ACC

CARD 1,700,000đ

MUA NGAY

#285579 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 88
● Trang Phục: 100
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 88

Skin: 100

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,360,000đ

XEM ACC

CARD 1,700,000đ

MUA NGAY

#285583 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 78
● Trang Phục: 81
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 78

Skin: 81

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,120,000đ

XEM ACC

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#285582 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 77
● Trang Phục: 80
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 77

Skin: 80

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,120,000đ

XEM ACC

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#285580 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 79
● Trang Phục: 79
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 79

Skin: 79

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,120,000đ

XEM ACC

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#285576 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 72
● Trang Phục: 98
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 72

Skin: 98

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#289482 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 40
● Trang Phục: 43
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 40

Skin: 43

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 400,000đ

XEM ACC

CARD 500,000đ

MUA NGAY

#279604 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 45
● Trang Phục: 59
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 45

Skin: 59

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 360,000đ

XEM ACC

CARD 450,000đ

MUA NGAY

#284954 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 36
● Trang Phục: 30
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 36

Skin: 30

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 360,000đ

XEM ACC

CARD 450,000đ

MUA NGAY

#289488 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 42
● Trang Phục: 39
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 42

Skin: 39

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 336,000đ

XEM ACC

CARD 420,000đ

MUA NGAY

#289508 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 45
● Trang Phục: 38
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 45

Skin: 38

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 280,000đ

XEM ACC

CARD 350,000đ

MUA NGAY

#273313 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 45
● Trang Phục: 45
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 45

Skin: 45

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 280,000đ

XEM ACC

CARD 350,000đ

MUA NGAY

#279619 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 41
● Trang Phục: 52
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 41

Skin: 52

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 280,000đ

XEM ACC

CARD 350,000đ

MUA NGAY

#282057 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 32
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 82

Tướng: 32

Skin: 29

Ngọc: 82

Giảm giá: 0%

ATM 280,000đ

XEM ACC

CARD 350,000đ

MUA NGAY

#273320 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 50
● Trang Phục: 41
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 50

Skin: 41

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 256,000đ

XEM ACC

CARD 320,000đ

MUA NGAY

#284905 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 49
● Trang Phục: 39
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 49

Skin: 39

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 256,000đ

XEM ACC

CARD 320,000đ

MUA NGAY

#284915 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 39
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 39

Skin: 29

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 256,000đ

XEM ACC

CARD 320,000đ

MUA NGAY